16 mei 2023

Voedselveiligheid. Onze prioriteit

Voedselveiligheid. Onze prioriteit

Samenwerken in deze snel veranderende wereld is essentieel. De focus ligt nadrukkelijk op efficiëntie, wat zeker belangrijk is. Maar wanneer je jezelf profileert als logistiek specialist in voedingsmiddelen is er één absolute winnaar op de prioriteitenlijst: KWALITEIT.

Het vertrouwen in de veiligheid van voedingsmiddelen is in de periode 2021-2023 gedaald, zo blijkt uit onderzoek door de NVWA. De consument geeft aan er minder vertrouwen in te hebben dat voedingsmiddelen veiliger worden. Deze conclusie stemt tot nadenken. Hoe kunnen we met onze dienstverlening optimaal bijdragen aan een voedselveilig product?

Als dienstverlener bieden wij meerwaarde door optimale ontzorging. Of het nu gaat om douane-activiteiten, warehousing, transport of verwerking van poedervormige zuivelproducten en meer. Het is ons niet vreemd om als ‘’oren en ogen van de klant’’ te fungeren. Tezamen met alle stakeholders richten we processen  zo in dat onze klant in staat is te focussen op haar kernactiviteiten. 

Met ons ICT-team zijn wij in staat deze processen ook digitaal te integreren. Door middel van slimme (EDI-) integraties kunnen processen efficiënt en minder foutgevoelig ingericht worden.

In de praktijk betekent dit dat iedere partij weet wat er door de ander verwacht wordt. Informatie over  producten wordt gedurende het proces verzameld en bijna real time inzichtelijk gemaakt.

Als voorbeeld zijn wij in 2018 begonnen met een traject in de logistiek waarbij vele goederen op- en overgeslagen moesten worden voor een internationale klant. Door de vele logistieke stromen ontstond de behoefte aan een beter geïntegreerd IT-systeem. Dit heeft geresulteerd in een integratie die er niet alleen voor zorgde dat er efficiënter gewerkt werd, maar ook de transparantie van  goederenstromen werd versterkt. Hierdoor werd het risico op fouten verkleind.

Door deze slimme techniek zijn klanten in staat om iedere twee minuten informatie in ons systeem te brengen. Dit kunnen in-, of uitslag orders, productieorders of andere informatie zijn. Hierdoor is informatie direct zichtbaar in ons systeem. Naast dat het de foutgevoeligheid van het proces verkleind, bespaart een dergelijke integratie veel tijd. En die tijd kan Jonker & Schut inzetten voor wat echt telt op onze prioriteitenlijst: kwaliteit. 

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw logistiek proces? Wij denken graag mee in een totaaloplossing die écht impact maakt op jouw efficiëntie en voedselveiligheid.

 

Bekijk ook